21/07/2024

เดือน: มิถุนายน 2022

นราธิวาส-โครงการนาสาธิต หมฟู่11 ปากหล่อ ตำบลสุไหงปาดี โดยท่านเจ้าคุณ พระเทพศิลวิสุทธ์ ทีปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี

นราธิวาส-โครงการนาสา...

นราธิวาส-มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการ SMP สำหรับนักเรียนและครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัด

นราธิวาส เน้นการสร้า...

(สุรินทร์) ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่สุรินทร์ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว

(สุรินทร์) ผู้อำนวยก...

ข่าวที่น่าติดตาม