19/07/2024

วัน: 24 มิถุนายน 2022

สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯสมุทรสงครามนำผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการสัญจร เรือนจำกลางสมุทรสงครามที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯส...

สมุทรสงคราม-รองผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด เห็นชอบโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร

สมุทรสงคราม-รองผู้ว่...

จันทบุรี-จังหวัดระยองส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลสนามศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ บ้านจันทเขลม จ.จันทบุรี และโรงพยาบาลสนามศูนย์บูรพาประชารักษ์ อ.สัตหีบ จ.ระยอง คืนแก่กองทัพเรือ

จันทบุรี-จังหวัดระยอ...

ยะลา-เบตง เจ้าหน้าที่ ตชด. อส. ล่อซื้อยาไอซ์พ่อค้ารายย่อย รับสารภาพหมดเปลือก เจ้าหน้าที่จึงทำการขยายผลจนสามารถจับเจ้าของยาไอซ์

ยะลา-เบตง เจ้าหน้าที...

ข่าวที่น่าติดตาม