19/07/2024

วัน: 25 มิถุนายน 2022

นราธิวาส-ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าเรียกร้องสิทธิและ สวัสดิการแก่เพื่อนครูและทายาทครูที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นราธิวาส-ประธานสมาพั...

ข่าวที่น่าติดตาม