19/07/2024

วัน: 17 มิถุนายน 2022

จันทบุรี-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ ติดตามแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด

จันทบุรี-ผู้ตรวจราชก...

ข่าวที่น่าติดตาม