19/07/2024

วัน: 29 มิถุนายน 2022

ศ.สุชาติ! ชี้​ การบริหารประเทศ​มีเครื่องมือในระบบเศรษฐ​กิจ​มหภาค​ ทำให้เศรษฐกิจ​เติบโตได้ดี ​​มากกว่าการบริหารบริษัท​เอกชน น่าเสียดายที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์​ ไม่เข้าใจ

ศ.สุชาติ! ชี้​ การบร...

“รัฐมนตรีเฉลิมชัย” มอบรางวัลเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม  AIC Award 2022 ชูเป็นปีแห่งเทคโนโลยีเกษตร 4.0 มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรอัพเกรดสู่เกษตรมูลค่าสูง

“รัฐมนตรีเฉลิมชัย” ม...

ข่าวที่น่าติดตาม