19/07/2024

วัน: 23 มิถุนายน 2022

เศรษฐกิจยุคสงคราม นายก-รัฐมนตรีพาณิชย์ อย่าเป็นทองไม่รู้ร้อน เฉยเมยความทุกข์ยากประชาชน ข้าวถุงแพง ข้าวเปลือกถูก ประชาชนเจ็บปวด เดือนร้อนทั้งแผ่นดิน

เศรษฐกิจยุคสงคราม นา...

เพชรบูรณ์-ศอ.ปส.จ.พช. ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายเป็นราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เพชรบูรณ์-ศอ.ปส.จ.พช...

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีชี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

กองกำลังสุรศักดิ์มนต...

สระบุรี/เทศบาลเมืองสระบุรีจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปีงบประมาณ 2565

สระบุรี/เทศบาลเมืองส...

“นิพนธ์”สวน “อันวาร์” พรรคมีระบบขั้นตอนการสรรหาผู้สมัคร ไม่ใช่ใครคนเดียวทำอะไรได้ เผยเปิดให้เลือกทางเดินที่ดีที่สุด ย้ำชัดชวนอันวาร์มาลงสมัครเอง ดูแลมาตลอด

“นิพนธ์”สวน “อันวาร์...

ข่าวที่น่าติดตาม