สุโขทัย-ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

สุโขทัย-ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายกองโท พยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอเมืองสุโขทัย ดร.นพ. ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นายวิชาญ มีเครือรอด สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัยและแขกมีเกียรติทุกท่าน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้น) ประจำปี 2565

พร้อมตรวจเยี่ยมห้องสำนักงาน TO BE NUMBER ONE ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และชมนิทรรศการการแสดงผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE อาทิเช่น ผลงานและรางวัล จากการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย STVC MODEL โมเดลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน ชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปี 2565 พร้อมรับฟังคณะกรรมการประเมินผล ให้ข้อแนะนำแนวทางการพัฒนา ชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

ข่าวที่น่าติดตาม