19/07/2024

วัน: 10 มิถุนายน 2022

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองทัพไทย ดำเนินการประเมินผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565

ศูนย์ประสานงานโครงกา...

เพชรบูรณ์-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เพชรบูรณ์-จัดพิธีเจร...

ข่าวที่น่าติดตาม