19/07/2024

วัน: 9 มิถุนายน 2022

กมธ.วิสามัญร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน เห็นพ้องแก้ไขเพิ่มเติม ม.23/1 ทำงานที่บ้านหรือที่ ออฟฟิศ ควรมีสิทธิได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม เพื่อให้สอดรับสถานการณ์ใน ปัจจุบัน

กมธ.วิสามัญร่างพ.ร.บ...

(สุรินทร์) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 25 ตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการร่วมทุกหน่วยงาน พร้อมช่วยเหลือประชาชน อย่างทันท่วงที ”

(สุรินทร์) ศูนย์บรรเ...

ข่าวที่น่าติดตาม