20/07/2024

วัน: 20 มิถุนายน 2022

ชุมพร – ชูโมเดลขับเคลื่อนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนประยุกต์ใช้เทคโนโยยีดิจิทัล Kasettrack วางแผนการผลิตให้ได้ตามข้อกำหนดมาตรฐาน GAP ตัดทุเรียนแก่ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการส่งออก รับซื้อผลผลิตทุเรียนของวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพเนิน 491 ต.รับร่อ 100 เปอร์เซ็นต์

ชุมพร - ชูโมเดลขับเค...

ผู้ประกอบการขอบคุณรัฐบาลที่ยกเลิก Thailand pass ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตามที่ประชาชนเรียกร้อง ในขณะเดียวกันก็มีเอเย่นต์ทัวร์จากมาเลเซียเข้ามาดูในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ผู้ประกอบการขอบคุณรั...

ข่าวที่น่าติดตาม