20/07/2024

วัน: 19 มิถุนายน 2022

นครพนม – หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 วางปืนมาถอนต้นกล้า ลงแขกดำนาช่วยเหลือชาวนาซึ่งเป็น “กระดูกสันหลังของชาติ”ช่วงขาดแคลนแรงงาน ในพื้นที่ชายแดนแม่น้ำโขง

นครพนม - หน่วยเฉพาะก...

ข่าวที่น่าติดตาม