19/07/2024

วัน: 7 มิถุนายน 2022

สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สมุทรสงคราม เพื่อการพัฒนา เพื่อความเท่าเทียมและเพื่อความยั่งยืน โลกนี้เพื่อเรา”

สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯส...

ศูนย์ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง ตรวจเยี่ยม โครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1

ศูนย์ประสานงาน โครงก...

เพชรบูรณ์-กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน สนับสนุนสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สานต่อโครงการ Energy Points 3 จังหวัดที่ 17

เพชรบูรณ์-กองทุนเพื่...

ข่าวที่น่าติดตาม