19/07/2024

เดือน: มิถุนายน 2022

ลพบุรี​- โรงเรียน​บ้านสระเตย​ จัดกิจกรรม​การเรียนรู้​หลักปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง​ให้นักเรียน ปลูกข้าวพันธ์​ุไรซ์เบอร์รี่​ นำรายได้ใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อกิจกรรม​การเรียน​การ​สอน​

ลพบุรี​- โรงเรียน​บ้...

“เพื่อไทย” ชี้ ได้เวลาปรับโครงสร้างราคาน้ำมันก่อนขึ้นราคา จี้ ต้องปรับราคาหน้าโรงกลั่น งดผสมไบโอดีเซลที่อาจมีทุจริต ต้องทำก่อน แนะ เร่งออกมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน

“เพื่อไทย” ชี้ ได้เว...

พม. โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการสร้าง ความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

พม. โดย กรมกิจการสตร...

ข่าวที่น่าติดตาม