19/07/2024

เดือน: มิถุนายน 2022

สงขลา-นายกสมาคมประมงสงขลา เตือนเรือประมงที่ออกไปทำการประมงในอ่าวไทยตอนบน หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องพายุดีเปรสชันในทะเลจีนใต้

สงขลา-นายกสมาคมประมง...

เพชรบูรณ์- ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครฝนหลวงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง

เพชรบูรณ์- ศูนย์ปฏิบ...

ข่าวที่น่าติดตาม