วัน: 29 พฤศจิกายน 2023

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ต้อนรับคณะสื่อมวลชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ในโอกาสเยือนพื้นที่ จชต. พร้อมรับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ต้อ...

สมาคมท่องเที่ยวและบริการศรีราชา-เกาะสีชัง เตรียมจัดงานใหญ่กระตุ้นท่องเที่ยวส่งท้ายปี 66 ทั้งงานพลุกลางเมืองในคืนเคานต์ดาวน์ และงานญี่ปุ่นส่งเสริมความสัมพันธ์สองประเทศ

สมาคมท่องเที่ยวและบร...

ตราด-โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 3 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่

ตราด-โครงการประเมินผ...

ข่าวที่น่าติดตาม