19/07/2024

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ต้อนรับคณะสื่อมวลชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ในโอกาสเยือนพื้นที่ จชต. พร้อมรับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ต้อนรับคณะสื่อมวลชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ในโอกาสเยือนพื้นที่ จชต. พร้อมรับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะฯ ต้อนรับ นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย พร้อมคณะสื่อมวลชน,ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จากประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย เข้าพบปะและรับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสื่อพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยได้ดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนของประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียมาอย่างยาวนาน ทางสมาคมฯ จึงได้จัดโครงการ “สานสัมพันธ์สื่อมวลชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวคาบสมุทรมลายู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยเฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจ IMTGT เชื่อมสัมพันธ์และกระชับมิตรระหว่างสื่อมวลชนมาเลเซีย อินโดนีเซียและสื่อมวลชนไทยในพื้นที่ จชต. และแลกเปลี่ยนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้ง 3 ประเทศ และเพื่อเปิดมุมมองหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ต่อการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ

โอกาสนี้ พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณะฯ ได้มาพบปะพูดคุยกันในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกันระหว่างสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย, สื่อมวลชน และผู้ประกอบการ จากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ทั้ง สื่อมวลชนในท้องถิ่นและศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่อกันอย่างแนบแน่น รวมทั้ง ได้มีการนําข่าวสารสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนในประเทศของตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหลากหลาย ความเท่าเทียม ทั้งทางวัฒนธรรม และความเป็นสังคมที่ให้ความสําคัญกับเอกลักษณ์ของทุกเชื้อชาติ ศาสนา ภายใต้การเคารพความแตกต่างของกันและกัน ที่สําคัญยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอีกมากมายที่สวยงามโดดเด่น มีเอกลักษณ์ พร้อมที่จะเป็นทางเลือกและรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมที่จะดูแลพื้นที่ให้มีความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม