19/07/2024

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สรุปยอดเงินบริจาคของพรรคการเมือง ประจำเดือนกันยายน2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รุปยอดเงินบริจาคของพรรคการเมือง ประจำเดือนกันยายน2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์สรุปยอดเงินบริจาคของพรรคการเมือง ประจำเดือนกันยายน 2566จำนวน 10 พรรคการเมือง โดยมีผู้บริจาคเงินให้พรรคการเมือง
ที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 154 ราย เป็นจำนวนเงิน 9,205,927.12บาท ดังนี้

ลำดับที่

พรรคการเมือง

รายการที่บริจาค (บาท)

ผู้บริจาค (คน)

จำนวนเงิน

ประโยชน์อื่นใด

1

พรรคภูมิใจไทย

2,040,000.00

68

2

พรรคประชาชาติ

16,000.00

1

3

พรรคก้าวไกล

5,080,001.12

17,800.00

70

4

พรรคท้องที่ไทย

100,000.00

1

5

พรรคใหม่

121,126.00

7

6

พรรคเปลี่ยน

1,000,000.00

1

7

พรรคไทยภักดี

280,000.00

1

8

พรรคกล้า

160,000.00

2

9

พรรครักษ์ธรรม

21,000.00

2

10

พรรคกล้าธรรม

370,000.00

1

รวม

9,205,927.12

154

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

ยอดเงินบริจ

ข่าวที่น่าติดตาม