วัน: 14 พฤศจิกายน 2023

จ.สระบุรี/ ร่วมกับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสระบุรี”

จ.สระบุรี/ ร่วมกับมู...

ข่าวที่น่าติดตาม