วัน: 30 พฤศจิกายน 2023

สระบุรี/บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนและองค์กรในท้องถิ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในโอกาสเปิดสาขาใหม่

สระบุรี/บริษัท ซีเอ็...

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบเงิน กว่า 14 ล้านบาท ให้ลูกจ้างบริษัท ซัมเฮียง อิเล็คทริค พาวเวอร์ จำกัด เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน หลังจากถูกเลิกจ้าง โดยไม่ได้รับเงินค่าจ้างค้างจ่าย ค่าชดเชยและเงินอื่นๆ ตามกฏหมาย นานกว่า 4 เดือน

บริษัท ไทยออยล์ จำกั...

ข่าวที่น่าติดตาม