วัน: 5 พฤศจิกายน 2023

นราธิวาส-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบทอดประเพณีอันดีงามในพื้นที่

นราธิวาส-รัฐมนตรีว่า...

ข่าวที่น่าติดตาม