ชุมพร – วัดถ้ำพรุตะเคียน ทอดกฐินสามัคคี   บริวารกฐิน 1,213,205 บาท

ชุมพร – วัดถ้ำพรุตะเคียน ทอดกฐินสามัคคี   บริวารกฐิน 1,213,205 บาท

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 คุณเผื่อน วิบูลชาติ คุณสมจิตร ธรรมคงทอง คุณเปมิกา วิบูลชาติ ประธานองค์กฐิน

เนื่องด้วย พระครูสังฆรักษ์พินิจศักดิ์ ฉนฺทโก เจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียน ได้เชิญคณะไวยาวัจกรวัดถ้ำพรุตะเคียน และคณะกรรมการวัด มาปรึกษาหารือกันและได้ข้อตกลงจึงได้กำหนดวันทอกกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างแท่นประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อโปร่ง โชติโก  ซ่อมแซมเสนาสนะและ ทำทุกๆอย่าง เพื่อเป็นที่สักการะบูชาและที่ปฏิบัติธรรม จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนสายบุญ ศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตามกำหนดการทอกผ้ากฐินสามัคคีในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566  พระเทพวชิรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร  เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง)จังหวัดชุมพร เป็นประธานองค์กฐินฝ่ายสงฆ์  พระครูสังฆรักษ์พินิจศักดิ์ ฉนฺทโก เจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียน  พระครูปลัดศิริโชค สิริธมฺโม รองเจ้าคณะอำเภอเมองชุมพร เจ้าอาวาสวัดปากคลอง  พระสมุห์เอกพล ฐิตธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียน   ขอให้ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพทุกๆท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 ประการ  คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกประการเทอญ

บรรยากาศในงานวันนี้มีพี่น้องประชาชนร่วมมาออกร้านโรงทาน แจกอาหารงาน กฐินวัดถ้ำพรุตะเคียนเป็นจำนวนมากกำหนดถวายมหาสังฆทาน มตกภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา 07.00น.  กิจกรรมพิธีเททองรูปเหมือหลวงพ่อโปร่ง โชติโก  ในเวลา 08.30 น.  ร่วมถวายผ้ากฐิน บนศาลาหอฉัน ในเวลา 13.00 น. ทอดผ้ากฐิน วัดถ้ำพรุตะเคียน บริวารกฐิน 1,213,205 บาท

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม