วัน: 8 พฤศจิกายน 2023

ชุมพร – การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อชี้แจงสรุปผลการศึกษา โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 3 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ชุมพร - การประชุมประ...

“พัชรวาท” ลุย เชียงใหม่ ระดมทุกหน่วย เตรียมรับมือไฟป่า หมอกควัน พื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ดูแลประชาชน เน้นย้ำ แจ้งเตือนสถานการณ์ PM 2.5 ต้อง “ทั่วถึง เท่าเทียม ทันท่วงที”

"พัชรวาท" ลุย เชียงใ...

ข่าวที่น่าติดตาม