21/07/2024

ปทุมธานี งานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” วันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2566

ปทุมธานี งานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” วันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2566

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี เตรียมจัดงานใหญ่แห่งปีมหกรรม“ภูมิพลังแผ่นดิน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการดิน เพื่อการเกษตร

การถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแก่สาธารณชนผ่านนิทรรศการพิเศษเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ อบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ ชม ช้อปสินค้า ผลผลิตปลอดภัยจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ พร้อมกิจกรรมพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี และรับชมทาง Online Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ภาพ/ข่าว สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่น่าติดตาม