21/07/2024

กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้ง มอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบและมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการจัดการเลือกตั้ง ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมี นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้ากลุ่มงาน และพนักงานของสำนักงานฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ข่าวที่น่าติดตาม