19/07/2024

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ BeneHeart R3 Electrocardiograph จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ BeneHeart R3 Electrocardiograph จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยคุณสุเชษฐ์ ดีมั่งมี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กร มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ BeneHeart R3 Electrocardiograph จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการช่วยวินิจฉัยผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะวิกฤตเบื้องต้น ซึ่งการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจสามารถตรวจประเมินหัวใจและการเต้นของหัวใจ เพื่อการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม เช่น สภาวะหัวใจทำงานล้มเหลว หรือสภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดย TEX สนับสนุนเครื่องมือดังกล่าวเพื่อเพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดระยองได้อย่างรวดเร็ว โดยมี นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เป็นผู้รับมอบ

#TEX #ThaiEthoxylate

ข่าวที่น่าติดตาม