วัน: 8 ธันวาคม 2023

ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี จัดสัมมนาปทุมธานีเมืองอัจฉริยะ เปิดแนวคิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยบริหารจัดการเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี...

ข่าวที่น่าติดตาม