วัน: 7 ธันวาคม 2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14(พตส. 14)

สำนักงานคณะกรรมการกา...

ฉะเชิงเทรา-นิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ จับมือ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรม Art of life สถาปัตย์เพื่อการท่องเที่ยวทุ่งสมุนไพรป่าชายเลน แห่งแรกของประเทศไทย

ฉะเชิงเทรา-นิคมอุตสา...

เพชรบูรณ์ พลังแห่งศรัทธา พัฒนาสู่การท่องเที่ยวชุมชน ประเพณีเจดีย์ข้าว สืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ อำเภอหล่มสัก

เพชรบูรณ์ พลังแห่งศร...

ข่าวที่น่าติดตาม