เพชรบูรณ์ พลังแห่งศรัทธา พัฒนาสู่การท่องเที่ยวชุมชน ประเพณีเจดีย์ข้าว สืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ อำเภอหล่มสัก

เพชรบูรณ์ พลังแห่งศรัทธา พัฒนาสู่การท่องเที่ยวชุมชน ประเพณีเจดีย์ข้าว สืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ อำเภอหล่มสัก

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น. ที่วัดโฆษา บ้านท่าช้าง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวงานประเพณีเจดีย์ข้าว สืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ ปี 2566 โดยมี พระครูถาวรพัชรกิจ เจ้าคณะตำบลห้วยไร่
โดยมี นายราเชนทร์ สร้อยอุทา ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอหล่มสัก นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวีระ ธูปทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอภินันท์ มุสิกะพงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสักและ ชาวบ้านท่าช้าง เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

ซึ่งการจัดงานประเพณี เจดีย์ข้าววัดโฆษา สืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ ปี 2566 นั้น ได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2566 นับเป็นปีที่ 4 หลังจากเสร็จสิ้นการจัดงาน ทางคณะกรรมการยังคงจัดแสดงเจดีย์ข้าวฯ อยู่ ประชาชน นักท่องเที่ยว ยังคงสามารถเข้าเที่ยวชมได้ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 เมื่อเสร็จสิ้นการจัดแสดงแล้ว ก็จะได้นำข้าวเปลือกไปจำหน่าย และนำเงินไปใช้ตามวัตถุ​ประสงค์ต่อไป

ทั้งนี้อำเภอหล่มสัก โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก ร่วมกับวัดโฆษา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการระดับอำเภอ/จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และคณะกรรมการจัดงานบุญเจดีย์ข้าวตำบลห้วยไร่ กำหนดจัดงานประเพณีเจดีย์ข้าว สืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ ปี 2566 ซึ่งเป็นการสืบสานพิธีบุญคูณลานสู่การขวัญข้าว และเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ประชาชน การจัดงานบุญเจดีย์ข้าวในครั้งนี้ เกิดจากพลังความรัก ความศรัทธา และความสามัคคีของบวร ประกอบด้วย

บ้าน วัด ราชการ ที่ร่วมกันจัดงานขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและรำลึกถึงบุญคุณพระแม่โพสพ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวในชุมชน และเพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างรายได้ในชุมชน โดยกระบวนการสร้างเจดีย์เริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมแปลงนา หว่านข้าว ถอนกล้า ดำนา และร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว และนำมาสร้างเจดีย์ข้าวทรงระฆังคว่ำฐาน 8 เหลี่ยม และกำแพงแก้วเป็นรูปพญานาคล้อมรอบ โดยการจัดงานในครั้งนี้ ภายในงานจะมีพิธีทางสงฆ์ พิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ รำบวงสรวงเจดีย์ข้าว การแสดงศิลปวัฒนธรรม การเฉลิมฉลองเจดีย์ข้าว การประกวดธิดาบุญคูณลาน การจำหน่ายสินค้า OTOP และการแสดงดนตรี ฯลฯ

มนสิชา คล้ายแก้ว ภาพข่าว

ข่าวที่น่าติดตาม