วัน: 4 ธันวาคม 2023

จันทบุรี-มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับสสจ.จันทบุรีจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา

จันทบุรี-มูลนิธิกาญจ...

ข่าวที่น่าติดตาม