วัน: 1 ธันวาคม 2023

เพชรบูรณ์ – รองผู้ว่าฯ ติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง (PM 2.5 ) พร้อม Kick off และวางมาตรการป้องกันให้คนเพชรบูรณ์ได้รับอากาศที่สะอาด

เพชรบูรณ์ - รองผู้ว่...

พัทลุง-หน่วยทหารสำนักงานพัฒนา ภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และชุดบรรเทสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของ นพค.43 เร่งเข้าดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พัทลุง-หน่วยทหารสำนั...

ลำปาง-บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566

ลำปาง-บริจาคโลหิต ถว...

ข่าวที่น่าติดตาม