วัน: 5 ธันวาคม 2023

ปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพาณิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ปทุมธานี ว่าที่ร้อยต...

นราธิวาส-ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

นราธิวาส-ศูนย์ประสาน...

นครนายก – จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

นครนายก - จัดกิจกรรม...

ลำพูน – เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมกับงานบริการโลหิต โรงพยาบาลลำพูน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ลำพูน - เหล่ากาชาดจั...

ข่าวที่น่าติดตาม