ลำพูน – เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมกับงานบริการโลหิต โรงพยาบาลลำพูน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ลำพูน – เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมกับงานบริการโลหิต โรงพยาบาลลำพูน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00 – 15:00 นาฬิกา นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางศรีเนตร สมเปาจี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่งานบริการโลหิต โรงพยาบาลลำพูน ณ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ ลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 129 ราย เป็นโลหิต 45,150 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 13 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 13 ราย

นอกจากนี้ ยังสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ตึก 60 ปี ชั้น 2 โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หรือ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-569187-23 และ 0956 909 943

อย่างไรก็ตาม การรับบริจาคโลหิตทุกครั้ง ทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน มีการรักษามาตรการสร้างความมั่นใจให้ปลอดภัย โดยเฉพาะจาก COVID-19(ไวรัสโคโรนา 2019) โดยมีการควบคุม ดูแล รักษาความสะอาด อุปกรณ์ สถานที่ และสุขอนามัยของผู้มาบริจาคโลหิต และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อฯ

ผู้บริจาคโลหิตทุกครั้ง ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตามความเป็นจริง หากไม่แน่ใจควรงดการบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อเว้นระยะเวลาการพบเชื้อ 4 สัปดาห์ และใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาบริจาคโลหิต

คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต
– มีอายุตั้งแต่ 17–70 ปี หากมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีเอกสารยินยอมจากผู้ปกครอง และหากเป็นผู้บริจาคครั้งแรกไม่ควรมีอายุเกิน 55 ปี
– สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
– มีน้ำหนักตั้งแต่ 45 กิโลกรัมขึ้นไป
– นอนหลับอย่างเพียงพอประมาณ 6 ชั่วโมงก่อนมาบริจาคโลหิต
– ผู้ที่มีความดันโลหิตปกติ(120-129 มม.ปรอท) หากมีความดันโลหิตต่ำ-สูงกว่านี้ ควรงดบริจาค
– ผู้ที่มีอัตราการเต้นหัวใจปกติ(60-100 ครั้ง/นาที) หากหัวใจเต้นผิดปกติ ควรงดบริจาค
– ไม่เป็นประจำเดือน(ประจำเดือน คือ โลหิตและเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก ที่หลุดออกมาทุกรอบเดือนของผู้หญิง)

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม