ร้อยเอ็ด…นุชากร รองนายกทม.ร้อยเอ็ดเปิดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่4 เน้นมีความสุข รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

ร้อยเอ็ด…นุชากร รองนายกทม.ร้อยเอ็ดเปิดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่4 เน้นมีความสุข รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

 


วันนี้ (8 ธันวาคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร, คณะผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, บุคลากรทางการศึกษา, พนักงานครูเทศบาล, นักเรียน และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ในวันนี้ ผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดภายใต้การนำของ ดร.บรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เน้นจัดกิจกรรมให้ลูกลูกนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ทั้ง 4 โรงเรียนประกอบด้วย 1.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 2.โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 3. โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ และ4.โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ รวมไปถึง ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้องได้มีความสุข รู้รักสามัคคี นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา


ด้านนายไพฑูรย์ พันโนลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียน เทศบาลวัดเหนือเมืองร้อยเอ็ด ในนามประธานจัดการแข่งขัน กล่าว่าสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จัดให้มีการแข่งขันประเภทกีฬาสากล จำนวน 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ การแข่งขันฟุตซอล(ชาย) การแข่งขันแชร์บอล(หญิง) อนุบาล-วิ่งเก็บลูกบอล – วิ่งพลัดส่งไม้ – วิ่งผลัดซุปเปร์แมน -ชักเย่อ มีการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทั้ง 8 แห่ง


กราบขอบพระคุณผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมการกีฬามาโดยตลอด ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ดูแลบุตร-หลานของท่าน เราจะดูแลบุตร-หลานของท่านให้เหมือนกับบุตร-หลานของเรา ผอ.ไพฑูรย์ กล่าวในที่สุด

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

ข่าวที่น่าติดตาม