การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น9 – 10 ธ.ค. 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น9 – 10 .. 2566 เชิญวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

​​สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย

1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง

2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย

​​1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระพุทธบาท เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่าง​​

​​3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงมอก เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเถินจังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เขตเลือกตั้งที่ 1อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมัญจาคีรี เขตเลือกตั้งที่ 2อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​6. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

​​7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ แทนตำแหน่งที่ว่าง

9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 2อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอกะปง จังหวัดพังงา แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ

——————————————

ข่าวที่น่าติดตาม