นครนายก – วิทยาลัยเทคนิคนครนายกจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทาน

นครนายก – วิทยาลัยเทคนิคนครนายกจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทาน

ที่ลานโดมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ดร.สุกัญญา สุขสถาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เป็นประธานในพิธีถวายความเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพเปิดกรวยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จากนั้นคณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนพระราชทาน นายณทรพลจักรกลจันทร์ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้รับคัดเลือกรับรางวัลนักเรียนพระราชทานประจำปี 2565 และผู้แทนนักศึกษารางวัลชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา ในงานสุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปี 2566 ร่วมถ่ายภาพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

จากนั้นนักเรียนรางวัลพระราชทาน และ ผู้แทนนักเรียน นักศึกษา แข่งขันหุ่นยนต์ขึ้นถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นเริ่มเคลื่อนขบวนแห่รางวัลเชิดชูเกียรติออกจากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ไปตามเส้นทางเข้าตัวเมืองนครนายก เข้าเขตเทศบาลเมืองนครนายก และเดินทางกลับวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เป็นอันเสร็จพิธี

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม