วัน: 19 พฤษภาคม 2024

ทรภ 1 จัดพิธีสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาคุณเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย”

ทรภ 1 จัดพิธีสักการะ...

ทรภ 1 จัดพิธีสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาคุณเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย”

ทรภ 1 จัดพิธีสักการะ...

ปทุมธานี มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบผ้าไตรแก่นาคผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๔๙ รูป

ปทุมธานี มูลนิธิศูนย...

ข่าวที่น่าติดตาม