13/07/2024

พิจิตร-ผู้ว่าฯพิจิตร สั่งเพิ่มมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขบึงสีไฟ

พิจิตร-ผู้ว่าฯพิจิตร สั่งเพิ่มมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขบึงสีไฟ
   
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2567  นายอดิเทพ  กมลเวชช์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ,  นายสมพงษ์  หอมสนิท  นายอำเภอเมืองพิจิตร สั่งการให้ นายวิมาน สุขขวัญ  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ปฏิบัติภารกิจในการดูแลความสงบ ความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะบึงสีไฟ ซึ่งอยู่ในความดูแลของ อบจ.พิจิตร โดยพื้นที่ดังกล่าวมีทางจักรยานรอบบึงสีไฟระยะทาง 10.28 กม. มีสนามหญ้าให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจบนพื้นที่เกือบ 70 ไร่ มีสนามจักรยานขาไถ  สนามจักรยาน BMX  สนาม Pumptrack  ซึ่งในช่วงเย็นมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนนับพันคน
     
ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจึงได้ดำเนินการให้อำเภอเมืองพิจิตรประสานกับ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จาก 15 ตำบลของ อ.เมืองพิจิตร ให้สลับสับเปลี่ยนส่ง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หมู่บ้านละ 2 คน จาก 15 ตำบล ให้สลับสับเปลี่ยนกันมาให้บริการประชาชนกระจายไปตามจุดต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำในการใช้สวนสาธารณะบึงสีไฟและสนามจักรยานขาไถ  สนามจักรยาน BMX  สนาม Pumptrack   ให้ถูกวิธี อีกทั้งให้ดูแลบริการเด็ก ผู้สูงอายุ คนแก่ คนพิการ ตามหลักการมวลชนสัมพันธ์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้บึงสีไฟเป็นห้องรับแขกที่ชาวจังหวัดพิจิตรภูมิใจในการต้อนรับผู้มาเยือนให้ได้รับความสะดวกสบายประทับใจบอกต่อมาแล้วมาอยากมาอีก ด้วยความประทับใจในการต้อนรับและให้บริการ
สิทธิพจน์ / พิจิตร / 0818872449

ข่าวที่น่าติดตาม