13/07/2024

รอง ผอ.ศรชล.จว.สป. เป็นประธานจัดกิจกรรม “วันอาภากร”

รอง ผอ.ศรชล.จว.สป. เป็นประธานจัดกิจกรรม “วันอาภากร”

ในวันที่ 19 พ.ค.67 สมาคมการประมงจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลา และถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ณ ที่ทำการสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จว.สป. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


โดยเรียนเชิญ น.อ.ทิฆัมพร สมนึก รอง ผอ.ศรชล.จว.สป.เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกำลังพล ศรชล./ศคท.จว.สป. แขกรับเชิญและสมาชิกสมาคมการประมงฯ ร่วมในพิธี


ในการนี้ ศรชล.จว.สป. ได้ดำเนินการเปลี่ยนธงราชนาวีและธงยศ พร้อมทั้งกล่าวคำประกาศเกียรติคุณฯ เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือตลอดระยะเวลาที่ทรงรับราชการ ส่งผลให้กองทัพเรือ มีความเจริญก้าวหน้า สามารถทำหน้าที่รั้วของชาติทางทะเลได้อย่างเข้มแข็ง มาจนถึงปัจจุบัน

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม