12/07/2024

นราธิวาส-รองแม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ และร่วมสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา ณ วัดปิเหล็ง

นราธิวาส-รองแม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ และร่วมสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา ณ วัดปิเหล็ง

 

   

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ วัดปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ โดยมี พลตำรวจโท ภัทรวุฒิ อังคณาวิน ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี / คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ภายในงานมีพี่น้อง พุทธศาสนิกชน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างพร้อมใจกันมาร่วมงานบุญในครั้งนี้

     

สำหรับประเพณีการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันสืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำบุญและปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ มียอดเงินที่ได้ จำนวน 897,680 บาท ทั้งนี้ยอดเงินดังกล่าวทางวัดปีเหล็งจะนำไปใช้ในการจัดสร้างอุโบสถ และพัฒนาวัดต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม