วัน: 15 พฤษภาคม 2024

ลำปาง-กฟผ.มุ่งสร้างชุมชนยั่งยืน ดึงชุมชนและพันธมิตรพัฒนาแม่เมาะสู่นิคมชุมชนเกษตร เตรียมพร้อมสู่ธุรกิจเพื่อสังคม มุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว

ลำปาง-กฟผ.มุ่งสร้างช...

ข่าวที่น่าติดตาม