วัน: 18 พฤษภาคม 2024

สงขลา-ฝูงนกพิราบในพื้นที่เมืองสงขลามากกว่าฝูงลิงเขาน้อยและเขาตังกวน มีการแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ยังไม่มีหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลเพื่อลดประชากรนกพิราบอย่างจริงจัง

สงขลา-ฝูงนกพิราบในพื...

ข่าวที่น่าติดตาม