19/07/2024

ปราจีนบุรี-เทคนิคปราจีนบุรีเปิดโครงการบูรณาการทักษะทางวิชาชีพ(FIXIT จิตอาสา)

filter: 0; jpegRotation: 0; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0; module:0facing:0; hw-remosaic: 0; touch: (0.41111112, 0.41111112); modeInfo: ; sceneMode: Auto; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 0.0; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;

ปราจีนบุรี-เทคนิคปราจีนบุรีเปิดโครงการบูรณาการทักษะทางวิชาชีพ(FIXIT จิตอาสา)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี นางจารุณี กาวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการทักษะทางวิชาชีพกับการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (FIXIT จิตอาสา) โดยมีนายสำรวย สุบุตรดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม นายกิติ ตังคะประเสริฐ ผจก.หจก.ประสิทธิ์มอเตอร์สาขาปราจีนบุรี ตัวแทนชาวบ้านตำบลดงพระราม นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ

นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดได้มีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพที่เข้มข้น รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นทีมบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รถทุกประเภท, ทีมสร้างอาชีพใหม่ หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน และทีมบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 โดยมีประชาชนในพื้นที่ทยอยนำสิ่งของเครื่องใช้ที่ชำรุดมาซ่อมหลายรายการ เช่น การซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ในระบบเครื่องยนต์ ระบบเบรก การเลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รวมไปถึงเครื่องตัดหญ้า เครื่องยนต์สูบน้ำ พัดลม ตู้เย็น ไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว เครื่องเสียง ทีวี วิทยุ รวมไปถึงการเปลี่ยนผ้ามุ้งลวด ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถนำอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เสียนำมาซ่อมให้ใช้งานได้ปกติ โดยไม่เสียค่าบริการ มีค่าใช้จ่ายเพียงค่าอะไหล่ที่จำเป็นต้องซื้อเท่านั้น สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้เป็นอย่างมาก รวมไปถึงการเสริมสร้างอาชีพโดยแผนกวิชาคหกรรม ที่ได้สอนการทำขนมจีบ ถุงทอง เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กลุ่มแม่บ้านในชุมชน และที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ได้มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ไว้สำหรับบริการช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกัน

 

//////////ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวที่น่าติดตาม