วัน: 12 พฤษภาคม 2024

ชลบุรี-บริษัทสยามวัฒนา เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด และกลุ่มชาวตะเคียนเตี้ย เป็นเจ้าภาพ (ประธาน) ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหุบบอน

ชลบุรี-บริษัทสยามวัฒ...

ข่าวที่น่าติดตาม