23/07/2024

วัน: 31 พฤษภาคม 2024

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาสเป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 พร้อมสั่ง เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 อย่างสมพระเกียรติ

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นรา...

ปทุมธานี “พ่อเมืองปทุมธานี” เปิดปฏิบัติการเข้ม “ยุทธการบัวหลวงปราบยานรก” สร้างโมเดลต้นแบบด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

ปทุมธานี "พ่อเมืองปท...

ปทุมธานี เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพนะนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ปทุมธานี เทศบาลตำบลเ...

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์ วัดจุฬามณี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

พิษณุโลก กองทัพภาคที...

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

พิษณุโลก กองทัพภาคที...

ข่าวที่น่าติดตาม