13/07/2024

ปทุมธานี ปทุมธานีและเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2567

ปทุมธานี ปทุมธานีและเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2567

 

ณ บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางหลังเก่า จังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2567 โดยมีนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ปลัดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน แขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยานการออกรางวัล

ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิมพ์สลากกาชาดการกุศล เพื่อจำหน่ายหารายได้สำหรับเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติ หรือกิจกรรมสาธารณกุศลตามบทบาทหน้าที่ จำนวน 60,000 ฉบับ ฉบับละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) มีรางวัลจำนวน 134 รางวัล และกำหนดออกสลากในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ ในกิจกรรมงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี 2567 โดยใช้อุปกรณ์วงล้อในการออกรางวัลจากสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล เชิญหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้หมุนวงล้อ และมีผู้แทนจากส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

สำหรับผลการออกรางวัล มีดังนี้
รางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA FORTUNER 2.4 LEADER G สีเทา (GRAY M.) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,375,000 บาท ผลการออกสลาก หมายเลข 43444
รางวัลที่ 2 รถยนต์ TOYOTA YARIS ATIV SPORT สีเทา (METAL STREAM) จำนวน 1 รางวัล
ผลการออกสลาก หมายเลข 52683
รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ YAMAHA FINN จำนวน 6 รางวัล ๆ ละ 44,400 บาท
ผลการออกสลาก หมายเลข 10085, 50800, 18027, 12339, 38535 และ 57747

 

รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 6 รางวัล ผลการออกสลาก หมายเลข 34895, 44027, 38840, 29640, 37772 และ 51360
รางวัลที่ 5 รางวัลที่ 5 เลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง หม้อทอดไร้น้ำมัน 3.5 ลิตร SMART HOME จำนวน 120 รางวัล
ผลการออกสลาก หมายเลข 062 และ 167
ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกรางวัลฯ ให้นำสลากกาชาดการกุศลตัวจริง และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ไปติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี (กลุ่มการเงินและบัญชี) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-581-5572 หากพ้นกำหนดดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จะต้องชำระค่าจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมโอน

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม