13/07/2024

ร้อยเอ็ด…เจ ณฐกร ประธานชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้ (โหวดพิฆาต)นำทัพ กบห.ชมรมเข้ากราบนมัสการองค์อุปภัมชมรมฯ

ร้อยเอ็ด…เจ ณฐกร ประธานชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้ (โหวดพิฆาต)นำทัพ กบห.ชมรมเข้ากราบนมัสการองค์อุปภัมชมรมฯ

 

วันนี้(19 พ.ค.67) เวลา 16.30 น. ณ วัดท่าสะแบง ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด นายณฐกร ขามกุลา ประธานชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้ (โหวดพิฆาต) นำคณะกรรมการบริหารชมรมฯเข้ากราบนมัสการพระครูปลัดสุขวัฒน์ (อ.ต้อม ปภัสโร) ที่ปรึกษาและองค์อุปถัมภ์ชมรมฯเพื่อถวายรายงานผลการจัดกิจกรรมเปิดคลีนิคสอนฟุตบอลเด็กและเยาวชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ฟรี ในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีผู้ปกครองเด็กและเด็กๆที่มีใจรักด้านการเล่นกีฬาฟุตบอลให้ความสนใจอยากจะให้ชมรมฯขยายผลในช่วงเปิดภาคเรียนนี้ด้วย

โอกาสนี้ทางชมรมได้รับความเมตตาจากนายวุฒภัทร คงมั่น นายกสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาชมรมฯ พร้อมกับนายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ ประธานชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ว่าที่ร้อยตรีโกสิทธิ์ วันโพนทอง รักษาการประธานชมรมจิตอาสาพี่ช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อ101 โดยความอุปถัมภ์ของพระครูธรรมธร ประกาศิต(อ.คิง ชุตินุธโร)ให้เกียรติเดินทางมาร่วมกิจกรรมกับทางชมรม ในวันนี้อีกด้วย
นายณฐกร ขามกุลา ประธานชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) กล่าวถวายรายงานว่า กิจกรรมในครั้งนี้ได้ครับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ที่ปรึกษาและองค์อุปถัมภ์ชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 330 โหล ตลอดกิจกรรม

ได้รับการสนับสนุนลูกฟุตบอลจำนวน 15 ลูกจากนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง คุณวชิราภรณ์ เสนีแสนเสนา(วิเชียรดี) ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่าน รวมถึงผู้ปกครองน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนเครื่องดื่มให้กับทีมผู้ฝึกสอน(สต๊าฟโค้ช) ได้รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมจากชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 จำนวนเงิน 5,000 บาท และได้รับการสนับสนุนผู้ฝึกสอน(สต๊าฟโค้ช)จากนายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ ประธานชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 และน้องๆในชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต)ร่วมมือกันกิจกรรมดังกล่าวจึงได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และที่ลืมไม่ได้เลยคือเจ้าของสถานที่ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดที่ท่านเมตตาให้ทางชมรมได้ใช้สถานที่ในจัดกิจกรรมด้วยดี

พระครูปลัดสุขวัฒน์(อ.ต้อม ปภัสโร)ที่ปรึกษาและองค์อุปถัมภ์ชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต)เมตตากล่าวว่า ดีแล้วที่ทางชมรมฯได้ดำเนินการตามที่ได้พูดไว้กับอาตมา คือทำอะไรทำให้จริง อย่าทำเล่น เด็กและเยาวชนใจจังหวัดร้อยเอ็ดที่เก่งๆมีเยอะชมรมต้องหาให้เจอและให้โอกาสเขาชมรมมีอะไรให้ทางอาตมาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนก็บอกมาเลยถ้าช่วยได้อาตมาจะช่วยเต็มที่

ด้านรักษาการประธานชมรมจิตอาสาพี่ช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อ101 โดยความอุปถัมภ์ของพระครูธรรมธร ประกาศิต(อ.คิง ชุตินุธโร) กล่าวถวายรายงานเพิ่มเติมอีกว่า ที่มาวันนี้นอกจากชมรมฯจะได้มากราบถวายรายงานผลการดำเนินการการจัดกิจกรรมเปิดคลีนิคสอนฟุตบออลเด็กและเยาวชน ฟรี ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาแล้ว ทางชมรมฟตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) ได้ประชุมหารือกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือและมีมติในที่ประชุม ว่าชมรมฯจะจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อระดมทุน เป็นทุนในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆของชมรมฯ เช่นเปิดคลีนิคสอนฟตบอลเด็ก ทั้ง 20 อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล(โค้ช) ทั้ง 20 อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด 1 อำเภอ1 โค้ชฟุตบอล โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬา(ฟุตบอล) โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา(ลูกฟุตบอล) เสื้อกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมทั้ง 20 อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ 1อำเภอ 2 นักฟุตบอล และตั้งสโมสรฟุตบอล(เล็กๆ)ของคนร้อยเอ็ดทุกคนเพื่อรองรับลูกหลานเยาวชนชาวร้อยเอ็ดที่กำลังจะเติบโตบนเส้นทางลูกหนังสอดคล้องกับโครงการต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเป็นบันไดนำไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไปตามจังหวะและโอกาสที่เอื้ออำนวย
ดังนั้นโครงการต่างๆของชมรมฯจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ วันนี้ทั้งหมดจึงมากราบนมัสการขอคำปรึกษาพระเดชพระคุณพระครูปลัดสุขวัฒนฺ(อ.ต้อง ปภัสโร)ที่ปรึกษาและองค์อุปถัมภ์ชมรมฯโดยท่านเมตตานัดหมายคณะกรรมการบริหารชมรม ที่ปรึกษาชมรม ให้เข้ามาร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบ ทิศทางในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลตามวาระและโอกาสดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ วัดท่าสะแบง ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

ช่วงท้ายนายวุฒิภัทร คงมั่น นายกสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) กล่าวนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระครูปลัดสุขวัฒน์(อ.ต้อม ปภัสโร)ที่ปรึกษาและองค์อุปถัมภ์ชมรมที่ท่านเมตตาให้คำชี้แนะและนัดหมายให้ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงต่อไปตามเจตนาและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยใจบริสุทธิ์ ขอบคุณคณะกรรมการบริหารชมรมทั้ง3 ชมรมที่มีใจมุ่งมั่น ทุ่มเท ด้วยจิตอาสาและเสียสละเพื่อเด็กๆและเยาวชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด

 

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลในครั้งนี้ทราบว่าทางชมรมฯมีมติในที่ประชุมให้กราบเรียนเชิญ ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิด หลังจากได้กำหนดการที่แน่นอนแล้วชมรมและส่วนเกี่ยวข้องจะได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงท่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นที่เป็นหัวใจหลักของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
รวมไปถึงประสานงานเรียนเชิญนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบริมราชูปถัมภ์ คณะ สมาคมพระเครื่องพระบูชาไทย ทั่วประเทศ ดารา นักร้อง นักแสดง นักการเมือง นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย แล้วนักวิ่งสายบุญทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลในครั้งนี้ นายวุฒิภัทร กล่าว

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689

ข่าวที่น่าติดตาม