วัน: 17 พฤษภาคม 2023

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ทลายแหล่งค้าบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ พร้อมกัน 3 แห่ง กลางเมืองอุบล ค่าปรับของกลางตามกฎหมายศุลกากร กว่า 7 ล้านบาท!!

ชุดปฏิบัติการพิเศษกร...

ข่าวที่น่าติดตาม