วัน: 18 พฤษภาคม 2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 19 – 21 พ.ค. 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

สำนักงานคณะกรรมการกา...

ข่าวที่น่าติดตาม