วัน: 8 พฤษภาคม 2023

แถลงข่าวบูรณะยอดฉัตรทองคำประดับองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา บูรณะครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 100 ปี ใช้ทองคำ 12 กิโลกรัม

แถลงข่าวบูรณะยอดฉัตร...

ข่าวที่น่าติดตาม