23/07/2024

วัน: 30 พฤษภาคม 2023

ปทุมธานี “บิ๊กเหวียง” พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร เป็นปะธานในพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานฯแก่นาคผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป

ปทุมธานี "บิ๊กเหวียง...

ข่าวที่น่าติดตาม